idea bhp szkolenia bhp, ppoż, nadzór budowlany- łączna, piaski, świdnik, lublin

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego 1 lipca 2023

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego-powrót do pracy - pracodawca-pracownik

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego- Jakie zmiany czekają pracodawców i pracowników?

1 lipca 2023 roku będzie oznaczał koniec stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Ta decyzja wiąże się z licznymi zmianami zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Przyjrzyjmy się, jakie zmiany czekają obie strony.

Informacje dla pracodawców

Z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy mogą oczekiwać powrotu do normalnej pracy stacjonarnej. Pracownicy zostaną zaproszeni do powrotu do biur, zakładów pracy i innych miejsc związanych z wykonywaną działalnością.

Obowiązkowe szkolenia BHP a koniec stanu zagrożenia epidemicznego

Choć stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany, pracodawcy nadal będą odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. To oznacza utrzymanie reżimu sanitarnego, regularne dezynfekcje i odpowiednie środki ochrony osobistej w zależności od specyfiki branży.

Od 1 lipca 2023 nie będzie możliwości przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP w formie on-line. Nie dotyczy to jednak osób zatrudnionych na stanowisku administracyjno-biurowym, którzy uzgodnili z pracodawcą pracę zdalną przy podpisywaniu umowy o pracę.

Jeżeli pracodawca zalega ze szkoleniem BHP, którego termin przypadł na czas epidemii lub 30 dni po odwołaniu, wówczas czas na uzupełnienie szkoleń BHP wynosi 60 dni od 1 lipca 2023 roku.

Zachęcam do skorzystania z mojej oferty. Szkolenia BHP Lublin, Piaski, Łęczna, Świdnik oraz do skorzystania z oferty Szkolenia BHP Online. Zapraszam do kontaktu . Szkolenia BHP powinny być uzupełniane regularnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach dotyczących zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz korzystać z informacji i instrukcji dotyczących bezpiecznego działania w miejscu pracy.

Kontynuacja monitorowania zdrowia pracowników

Mimo zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawcy mogą nadal stosować pewne środki monitorowania zdrowia pracowników. Mogą wymagać badań okresowych i skrupulatne śledzenie stanu zdrowia personelu, aby zapobiegać ewentualnym ryzykom i utrzymać bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Ponadto, należy pamiętać o konieczności przeprowadzenia badań okresowych, które znowu od 1 lipca 2023, będą obowiązkowe. Obowiązkowe będą również badania pracowników narażonych na czynniki szkodliwe oraz badania kierowców. Badania te są niezbędne w celu monitorowania stanu zdrowia pracowników oraz wykrywania ewentualnych zagrożeń dla nich i innych osób w miejscu pracy. Pracownicy powinni regularnie poddawać się tym badaniom, zgodnie z określonymi terminami i wymaganiami.

Przestrzeganie przepisów prawnych

Mimo końca stanu zagrożenia epidemicznego, obowiązujące przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy pozostaną w mocy. Pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania tych przepisów aby mieć pewność, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i świadomi zagrożeń.

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – informacje dla pracowników

Powrót do pracy stacjonarnej

Pracownicy będą musieli przygotować się na powrót do pracy stacjonarnej po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. To oznacza dostosowanie się do normalnych godzin pracy i obowiązujących procedur w miejscu pracy.

Uzupełnienie szkoleń BHP

Pracownicy będą zobowiązani do uzupełnienia szkoleń BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiedza na temat bezpieczeństwa i higieny pracy będzie nadal niezbędna, aby utrzymać bezpieczne środowisko pracy.

Zachowanie higieny

Chociaż stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany, pracownicy nadal powinni zachowywać wysoką świadomość higieny osobistej. Przestrzeganie podstawowych zasad, takich jak częste mycie rąk, dezynfekcja powierzchni i narzędzi pracy oraz unikanie dotykania twarzy, jest nadal istotne w celu minimalizowania ryzyka zakażenia.

Dostosowanie do wytycznych pracodawcy

Pracownicy będą musieli dostosować się do wytycznych i procedur wprowadzonych przez pracodawców w związku z powrotem do normalności. Mogą to obejmować zmiany w organizacji pracy, takie jak rotacje zespołów, elastyczne godziny pracy czy zmiany w układzie przestrzennym w celu zachowania dystansu społecznego.

Kontynuacja monitorowania zdrowia

Mimo zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, pracownicy powinni nadal dbać o swoje zdrowie. Regularne monitorowanie stanu zdrowia, reagowanie na pojawiające się objawy chorobowe oraz zgłaszanie ich przełożonym są nadal ważne dla zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

Świadomość zmieniającej się sytuacji

Pomimo odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, sytuacja zdrowotna i epidemiologiczna może się zmieniać. Pracownicy powinni być świadomi takich zmian i reagować na wszelkie wytyczne i zalecenia, jakie mogą być wydawane przez służby zdrowia lub władze rządowe. Przyszłość pracy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego będzie z pewnością oznaczać powrót do większej normalności. Niemniej jednak, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy będą musieli dostosować się do nowych warunków i kontynuować dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Wzajemna współpraca, odpowiedzialność i świadomość będą kluczowe dla stworzenia bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy.

Bibliografia:
1. Zniesienie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce – Artykuł Lexology.com
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023

Udostępnij post

Facebook
Twitter
LinkedIn