idea bhp szkolenia bhp, ppoż, nadzór budowlany- łączna, piaski, świdnik, lublin

Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe

czy szkolenie bhp jest obowiązkowe. Zdjęcie przedstawia przykładowe szkolenie bhp

Czy rzeczywiście szkolenie BHP jest obowiązkowe dla Twoich pracowników? Jeżeli zadajesz sobie to pytanie, my mamy odpowiedź poniżej. Zapoznamy Cię również z występującymi rodzajami szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie.

Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe?

Tak, szkolenie BHP jest obowiązkowe we wszystkich firmach i miejscach pracy dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, szkoleń BHP, dostępu do środków ochrony osobistej oraz wprowadzenia procedur bezpieczeństwa. Pracownicy natomiast mają obowiązek przestrzegania tych przepisów, uczestnictwa w szkoleniach i stosowania się do wytycznych BHP w swojej codziennej pracy. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące BHP mogą się różnić w zależności od kraju i branży. Ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy dobrze zrozumieli swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednio się do nich stosowali zgodnie z Kodeksem pracy.

Szkolenie wstępne z zakresu BHP

Jest to podstawowe szkolenie, które należy przeprowadzać dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników w pierwszym dniu pracy. Obejmuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, identyfikację zagrożeń i sposoby minimalizowania ryzyka.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP

Przeprowadza się je w celu zaktualizowania  ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie BHP. Częstotliwość szkolenia jest zależna od rodzaju stanowiska pracy oraz zagrożeń.  

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Każda firma powinna zapewnić swoim pracownikom szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach. Liczba przeszkolonych pracowników: minimum 2 osoby/zmianę roboczą. Pracownicy powinni być przeszkoleni w udzielaniu podstawowej pomocy przedmedycznej, reagowaniu na wypadki i urazy oraz korzystaniu z dostępnych środków ratunkowych.

Udostępnij post

Facebook
Twitter
LinkedIn