idea bhp szkolenia bhp, ppoż, nadzór budowlany- łączna, piaski, świdnik, lublin

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych

65,00 

Czy jako pracownik na stanowisku inżynieryjno-technicznym czujesz potrzebę aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy? Nasze specjalistyczne szkolenie okresowe jest skierowane właśnie do Ciebie! Doskonal swoje kompetencje oraz zagwarantuj bezpieczne warunki pracy w środowisku inżynieryjnym | Cena dotyczy jednej osoby

Szkolenie BHP dla inżynierów

Szkolenie BHP dla inżynierów obejmuje szereg tematów i zagadnień związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy oraz ochroną zdrowia pracowników w środowisku inżynieryjnym. Inżynierowie są zapoznawani z ogólnymi zasadami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z ich specyficznymi zastosowaniami w dziedzinie inżynierii. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z maszyn, narzędzi, urządzeń oraz sprzętu inżynieryjnego, w tym zasadami ich obsługi, konserwacji i napraw. Szkolenie obejmuje także kwestie bezpieczeństwa w miejscu pracy, takie jak zapobieganie upadkom, wypadkom związanym z wysokością, czy zagrożeniom chemicznym i biologicznym.

Szkolenie BHP dla techników

Szkolenie dla techników skupia się bardziej na konkretnych zastosowaniach zasad BHP w codziennej pracy technicznego personelu. Obejmuje praktyczne aspekty korzystania z narzędzi, sprzętu oraz maszyn, a także bezpieczne wykonywanie konkretnych czynności zawodowych. Szkolenie dla techników skupia się na identyfikacji i minimalizacji zagrożeń specyficznych dla danego zawodu, np. ryzyko ekspozycji na substancje chemiczne w laboratoriach, czy niebezpieczeństwa związane z pracą na wysokościach w branży budowlanej. Szkolenie może obejmować również elementy dotyczące prowadzenia dokumentacji dotyczącej stanu technicznego sprzętu oraz raportowania incydentów związanych z BHP.