Oferta

Szkolenia BHP

Polskie przepisy prawne, w tym Kodeks pracy nakładają na pracodawców zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w zakładzie pracy. Podstawą do osiągnięcia bezpiecznej przestrzeni są szkolenia.
Celem szkoleń BHP jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom, jako najcenniejszemu zasobowi każdego przedsiębiorstwa. Kadra przeszkolona pod względem zasad organizowania bezpiecznych warunków pracy minimalizuje ryzyko wystąpienia potencjalnych zagrożeń oraz pozwala zredukować potencjalne negatywne konsekwencje w przypadku wystąpienia zagrożenia. Lokata kapitału w wysoki poziom bezpiecznej organizacji pracy w firmie oraz edukacja pracowników może stanowić parasol ochronny dla firmy przed konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi. Pracownik przeszkolony z zakresu BHP, to pracownik świadomy zagrożeń i bezpieczniejszy.

Zamów wycenę

W ramach naszych usług oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie stacjonarnej oraz on-line.

 

Kategorie szkoleń BHP:

 • Szkolenia wstępne BHP dla nowych pracowników (instruktarz ogólny).
 • Szkolenia okresowe BHP:
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
  • dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • dla pracodawców i kadry kierowniczej,
  • in. dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, pracowników placówek służby zdrowia itd.

Usługi BHP

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
dla mikro i makro przedsiębiorstw.

Kompleksowe zadania z zakresu  BHP świadczymy w ramach stałych oraz pojedynczych zleceń, które zazwyczaj są początkiem długoterminowej współpracy:

 • outsourcing BHP,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • audyt stanu BHP,
 • opracowywanie instrukcji BHP,
 • procedury postępowania.

Usługi PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa jest jedynym z podstawowych działań zapobiegawczych w zakładzie pracy, w naszej ofercie znajdą Państwo:

 • szkolenia ppoż. Ogólne,
 • ćwiczenia praktyczne z ewakuacji / użycia sprzętu przeciwpożarowego,
 • szkolenia przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do ewakuacji / przyzakładowej straży pożarnej,
 • analiza i ocena stanu ppoż. w przedsiębiorstwie,

sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Nadzór budowlany

 • Oferujemy usługi kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego, przeglądy obiektów budowlanych, prowadzenie książki obiektów, doradztwo techniczne.

Cennik

Szkolenia BHP

Rodzaj szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE 1 – 10 osób

SZKOLENIE STACJONARNE 11 – 25 osób

E-LEARNING

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny

65,00 PLN / os.

55,00 PLN / os.

-

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

75,00 PLN / os.

65,00 PLN / os.

55,00 PLN / os.​

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

75,00 PLN / os.

65,00 PLN / os.

55,00 PLN / os.​

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

90,00 PLN / os.

80,00 PLN / os.

75,00 PLN / os.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i kadry kierowniczej

120,00 PLN / os.

100,00 PLN / os.

75,00 PLN / os.

Szkolenie okresowe dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, pracowników placówek służby zdrowia itd.

75,00 PLN / os.

65,00 PLN / os.

55,00 PLN / os.

Usługi BHP

Outsourcing BHP

od 350,00 PLN – cena uzależniona od liczby pracowników oraz poziomu ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

od 150,00 – cena uzależniona id liczby stanowisk pracy oraz ilości kart

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

od 300,00 PLN – cena uzależniona od rodzaju wypadku w pracy

Instrukcje BHP

• 1 – 10 – 65,00 PLN / szt.
• 11 - 25 - 55,00 PLN / szt.

Procedury postępowania

• 1 – 10 – 65,00 PLN / szt.
• 11 - 25 - 55,00 PLN / szt.

Audyt stanu BHP w zakładzie pracy

od 200,00 PLN – cena uzależniona od rodzaju działalności i poziomu zagrożeń

Usługi ppoż

Ceny ustalane indywidualnie dla Klienta

Nadzór budowlany

Ceny ustalane indywidualnie dla Klienta

Zamów teraz

Kompleksowa obsługa

Zamów wycenę

Współpraca

Zaufali nam

Poznaj naszych partnerów biznesowych