idea bhp szkolenia bhp, ppoż, nadzór budowlany- łączna, piaski, świdnik, lublin

Prawa pracownika podczas pracy zdalnej w 2023 roku

zdjęcie przestawia kobietę pracującą zdalnie z domu

Praca zdalna stała się nieodłącznym elementem polskiego rynku pracy, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19. W 2023 roku obowiązują przepisy i regulacje, które określają prawa pracowników w pracy zdalnej. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym prawom i jakie gwarancje zapewniają pracownikom pracującym na odległość. 

Prawo do godziwego wynagrodzenia

Pracownicy pracujący zdalnie mają prawo do wynagrodzenia zgodnie z umową o pracę lub inną umową, która reguluje ich stosunek pracy. Wynagrodzenie nie powinno być niższe niż wynagrodzenie pracowników na miejscu pracy. Ważne jest, aby umowa precyzyjnie określała warunki wynagradzania, w tym stawkę godzinową lub miesięczną.

Prawo do czasu pracy i przerw na pracy zdalnej

Pracownicy pracujący zdalnie mają prawo do uregulowanego czasu pracy i przerw, tak jak pracownicy na miejscu pracy. Pracodawca nie może narzucać nadmiernego obciążenia pracą ani oczekiwać, że pracownik będzie dostępny przez całą dobę. Umowa o pracę na odległość powinna jasno określać godziny pracy i przerwy.

Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, nawet w przypadku pracy zdalnej. Pracownik ma prawo do otrzymywania od pracodawcy niezbędnego sprzętu i narzędzi oraz do wsparcia technicznego w razie problemów. Warto również zwrócić uwagę na ergonomię stanowiska pracy zdalnej, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

Prawo do prywatności i ochrony danych

Pracownicy pracujący zdalnie mają prawo do prywatności i ochrony swoich danych osobowych. Pracodawca nie może naruszać prywatności pracownika ani dostęp do prywatnych komunikacji czy danych pracownika bez wyraźnej zgody lub uzasadnionego powodu związanego z wykonywaną pracą. 

Prawo do urlopów i dni wolnych

Pracownik pracujący zdalnie ma takie same prawa do urlopów, dni wolnych i innych świadczeń jak pracownik na miejscu pracy. Pracodawca nie może ograniczać tych praw ze względu na to, że pracownik pracuje zdalnie.

Prawo do kontaktu z pracodawcą

Pracownik ma prawo do kontaktu z pracodawcą w sprawach zawodowych, pytaniach dotyczących projektów czy pracy zdalnej. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie środki komunikacji, takie jak e-mail czy wideokonferencje, aby umożliwić efektywną komunikację.

Prawo do umowy o pracę na odległość

Pracownik ma prawo do zawarcia umowy o pracę na odległość z pracodawcą, jeśli obie strony się na to zgodzą. Tego rodzaju umowa daje pracownikowi większą pewność i stabilność zatrudnienia oraz prawo do korzyści związanych z umową o pracę, takich jak okres wypowiedzenia.

Zamów szkolenie BHP dla Twoich pracowników

W Polsce w 2023 roku prawa pracowników pracujących zdalnie są chronione przez przepisy i regulacje. Pracownicy mają prawo do godziwego wynagrodzenia, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także dostępu do szkoleń i rozwoju zawodowego. Warto, aby umowa o pracę na odległość jasno określała wszystkie prawa i obowiązki stron, aby pracownik mógł pracować w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą szkoleń online. Zamów szkolenie BHP dla Twoich pracowników już dzisiaj!

Udostępnij post

Facebook
Twitter
LinkedIn